Pirkimo-pardavimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Internetinės parduotuvės melynasdrambliukas.lt (toliau – Parduotuvė) pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą melynasdrambliukas.lt parduotuvėje.

2. Melynasdrambliukas.lt turi teisę koreguoti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje, taikoma aktuali Taisyklių redakcija, galiojanti užsakymo pateikimo momentu (nuoroda į aktualią Taisyklių redakciją pateikiama prieš klientui tvirtintant užsakymą).

3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo melynasdrambliukas.lt Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis, jas supranta, su jomis sutinka ir įsipareiga laikytis jose išdėstytų sąlygų, jeigu prieš užsakydamas prekes jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas aitinkamą varnelę. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo Parduotuvėje melynasdrambliukas.lt, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. Melynasdrambliukas.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Pirkėjui pageidaujant gauti melynasdrambliukas.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, Jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda anonimiškai atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti lankytojui skirtą turinį. Slapukai melynasdrambliukas.lt svetainėje skirti:

 • rinkti ir analizuoti svetainės lankomumo statistiką;
 • suasmeninti rodomą turinį bei skelbimus.

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos interneto naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.

Internetinės parduotuvės melynasdrambliukas.lt naudojami slapukai:

Slapuko tipas: analitinis
Slapuko pavadinimas: _gclxxxx
Teikėjas: Melynasdrambliukas.lt
Paskirtis: stebi perėjimus iš Google nuorodų

Slapuko tipas: analitinis
Slapuko pavadinimas: _ga
Teikėjas: Google
Paskirtis: registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti

Slapuko tipas: analitinis
Slapuko pavadinimas: _gat
Teikėjas: Google
Paskirtis: naudojamas Google Analytics vartotojų užklausų dažniui reguliuoti

Slapuko tipas: analitinis
Slapuko pavadinimas: _gid
Teikėjas: Google
Paskirtis: registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti

Slapuko tipas: komercinis
Slapuko pavadinimas: _fbp
Teikėjas: Facebook.com
Paskirtis: naudojamas reklaminiams produktams, tokiems kaip trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymai realiuoju laiku, Facebook svetainėje pristatyti

Slapuko tipas: komercinis
Slapuko pavadinimas: fr
Teikėjas: Facebook.com
Paskirtis: padeda rodyti kuo tikslesnę reklamą vartotojui

Slapuko tipas: komercinis
Slapuko pavadinimas: _gcl_au
Teikėjas: Google
Paskirtis: šis slapukas atsakingas už Google AdSense – padeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui.

3. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti pateikti prekių gamybai ir pristatymui būtini asmeniniai duomenys: vaiko, kuriam gaminamos prekės, vardas, nuotrauka ir kt., taip pat Pirkėjo vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakymo vykdymui būtini duomenys. Melynasdrambliukas.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik užsakymo vykdymo, prekių gamybos ir pristatymo tikslais. Melynasdrambliukas.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus melynasdrambliukas.lt partnerius, teikiančius prekių gamybos, pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4. Pirkti melynasdrambliukas.lt Parduotuvėje turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • juridiniai asmenys;
 • aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

Pirkėjas, sutikdamas su melynasdrambliukas.lt Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes melynasdrambliukas.lt Parduotuvėje.

5. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog yra informuotas, kad naršant melynasdrambliukas.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Pirkėjas, apsilankęs melynasdrambliukas.lt puslapyje, pasirenka jį dominančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas pirkinių krepšelis.

2. Suformavus pirkinių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Melynasdrambliukas.lt patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Tolimesniuose žingsniuose Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų pristatymo būdų bei vieną iš galimų atsiskaitymo būdų (žr. Parduotuvės skiltis „Pristatymas“ ir „Apmokėjimas“).

4. Paskutiniajame lange sugeneruojami visi Pirkėjo pateikti duomenys – prieš juos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš pateikdamas užsakymą melynasdrambliukas.lt. Pirkėjui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas, prieš išsirinkdamas prekes, nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas melynasdrambliukas.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna melynasdrambliukas.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir melynasdrambliukas.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis yra vykdytina tik nuo to momento, kai:

 • melynasdrambliukas.lt gauna patvirtinimą apie sėkmingą atsiskaitymą už prekes iš mokėjimų iniciavimo sistemos PaySera (kai atsiskaitoma naudojantis elektronine bankininkyste);
 • Pirkėjo atliktas mokėjimas įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą (kai atsiskaitoma bankiniu pavedimu).

6. Melynasdrambliukas.lt gavus pranešimą apie sėkmingą atsiskaitymą už prekes iš PaySera (kai mokama naudojantis elektronine bankininkyste) arba Pirkėjo atliktą mokėjimą įskaičius į Pardavėjo banko sąskaitą (kai mokama bankiniu pavedimu), Pirkėjui išsiunčiamas automatinis elektroninis laiškas, patvirtinantis įvykusį apmokėjimą ir užsakymo vykdymo pradžią. Pranešimo iš PaySera gavimo momentas arba pinigų įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą momentas laikomas sutarties tarp Pirkėjo ir melynasdrambliukas.lt vykdymo pradžios momentu.

7. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas melynasdrambliukas.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

8. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, taip pat su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis (prekių pristatymo terminu ir kt.).

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie jos aprašymo melynasdrambliukas.lt Parduotuvėje.

2. Melynasdrambliukas.lt nurodo, o Pirkėjas patvirtina suprantantis, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, dydžiu ar kitais parametrais gali neatitikti realios spalvos, dydžio ar kitų parametrų dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Pirkėjas, teikdamas užsakymą melynasdrambliukas.lt Parduotuvėje, už prekes įsipareigoja sumokėti užsakyme nurodytą kainą.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais.

5. Melynasdrambliukas.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka nedelsdamas apie tai pranešti telefonu arba el.paštu Parduotuvei, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl melynasdrambliukas.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Melynasdrambliukas.lt per protingą su Pirkėju suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse nustatyta tvarka.

6. Melynasdrambliukas.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

 • perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus;
 • pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį;
 • pateikti Pirkėjui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme nustatytus kriterijus;
 • pristatyti prekes tinkamai supakuotas atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Pirkėjas už užsakytas prekes atsiskaito vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdų (žr. Parduotuvės skiltį „Apmokėjimas“).

2. Pirkėjas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi prekės pradedamos gaminti ir siuntinys pradedamas formuoti tik melynasdrambliukas.lt gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas ir keitimas

1. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 738 patvirtinta Mažmeninės prekybos taisyklių aktualia redakcija. Detali nekokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo tvarka aprašyta Parduotuvės skiltyje „Grąžinimas ir keitimas“.

2. Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniais. Detali kokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo tvarka aprašyta Parduotuvės skiltyje „Grąžinimas ir keitimas“.

VII. Prekių pristatymas

1. Galimi prekių pristatymo būdai ir kainos aprašyti Parduotuvės skiltyje „Pristatymas“.

2. Melynasdrambliukas.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes per šį terminą:

 • individualiai gaminamas personalizuotas knygas – per 10-12 darbo dienų po apmokėjimo gavimo;
 • dėlionių rinkinius – per 2-4 darbo dienas po apmokėjimo gavimo;
 • įsigyjant ir personalizuotas knygas, ir dėlionių rinkinius, visam pirkinių krepšeliui taikomas 10-12 darbo dienų po apmokėjimo gavimo terminas.

Pirkėjas sutinka, jog iškirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (spaustuvinis brokas ir kt.). Tokiais atvejais melynasdrambliukas.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo detales, nebent prekių vėlavimo aplinkybės Pardavėjui yra nežinomos (trikdžiai kurjerių logistikos centruose ir kt.).

3. Užsakydamas prekes, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti konkretų siuntų savitarnos terminalą arba tikslų prekių pristatymo adresą (jei pasirenkamas pristatymas kurjeriu).

4. Išsiuntus prekes, Pirkėjui atsiunčiamas automatinis elektroninis laiškas, patvirtinantis siuntos išsiuntimo faktą. Tame pačiame laiške prisegama PVM sąskaita faktūra už įsigytas prekes.

5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Pirkėjas negali priimti prekių pats, tačiau prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės melynasdrambliukas.lt reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6. Melynasdrambliukas.lt internetinėje parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Konkretų pristatymo laiką su Pirkėju derina kurjerių tarnyba.

7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliota kurjerių tarnyba neturi galimybių įteikti siuntą, kurjerių tarnyba su Pirkėju derina pakartotino pristatymo laiką. Pakartotinas pristatymas atliekamas vieną kartą. Pirkėjui du kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos melynasdrambliukas.lt, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl to, kad prekės nebuvo pristatytos laiku. Be to, melynasdrambliukas.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. Jei klientas neatsiima siuntos iš paštomato per kurjerio atsiųstoje SMS žinutėje nurodytą laikotarpį arba užsakyme nurodo klaidingą telefono numerį ir iki siuntos išsiuntimo momento nesikreipia dėl numerio ištaisymo, pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka pats klientas.

9. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti melynasdrambliukas.lt elektroniniu paštu (žr. Parduotuvės skiltį „Kontaktai“), jeigu:

 • nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeris vėluoja daugiau nei 30 min. po laiko intervalo pabaigos;
 • kreipiantis į kurjerių tarnybą elektroniniu paštu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 1 darbo dieną arba kreipiantis į kurjerių tarnybą telefono numeriu negaunamas aiškus atsakymas;
 • pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
 • siunta pateikiama sulamdytoje arba kitokiu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės, netinkamas prekių kiekis ar yra kitų neatitikimų.

10. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti atitinkamą pastabą arba surašyti atskirą aktą dėl pastebėtų trūkumų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus šių veiksmų, melynasdrambliukas.lt neprisiima atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

11. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje pateiktos prekės neatitinka užsakymo, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti melynasdrambliukas.lt.

VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai melynasdrambliukas.lt turi būti siunčiami elektroniniu paštu (žr. Parduotuvės skiltį „Kontaktai“).

2. Sutartis tarp Pirkėjo ir melynasdrambliukas.lt sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.